عکس جملات زيبا , عکس سخنان بزرگان , عکس سخن بزرگان , عکس جملات بزرگان , عکس جملات بزرگان
جملات قشنگ
سه شنبه دوم بهمن 1386 ساعت 2:36 | نوشته ‌شده به دست ترنج toranj | ( )


تنها علاج عشق ، ازدواج است . آرت بوخونوالهآدميان ترسو و ناکارآمد خود را در دنيايي صوفيانه قهرمان مي بينند . حکيم ارد بزرگبه گونه اي زندگي کنيد که وقتي فرزندانتان به ياد عدالت ، صداقت و مهرباني مي افتند ، شما در نظرشان تداعي شويد . جکسون براونهرکس بايد روزانه يک آواز بشنود ، يک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقي بزند . گوتهسرزميني که جوانانش داراي افکاري صوفيانه هستند ، بزودي بردگي را نيز تجربه مي کنند . حکيم ارد بزرگتواضع بيجا آخرين حد تکبر است . لابرويرهيچکس بدبخت تراز کسي نيست که هميشه خوشبخت است . هلنديآنکه همراه است و ياور ، هر نفس اش بهايي بي انتها دارد . حکيم ارد بزرگآنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرين معمولي و پيش و پا افتاده اند . گوتهفقط به نداي کودک درون خويش گوش بسپار نه هيچ ...... کريستيان بوبنتنها راه ماندگاري هر مراوده دوستانه ايي ، رسيدن به ساختاري مشترک است . حکيم ارد بزرگسعادت ديگران بخش مهمي از خوشيختي ماست . رنانبا مردمان نيک معاشرت کن تا خودت هم يکي از آنان به شمار روي . ژرژهربرتدوستي تنها برآيند نياز ما نيست ، از خودگذشتگي نخستين پايه دوستي ست . حکيم ارد بزرگکسي که براي خود احترام قائل است، از گزند ديگران در امان است. او کتي را بر بدن دارد که کسي را ياراي پاره کردن آن نيست. هنري لانگ فلوبراي اينکه بزرگ باشي نخست کوچک باش. ضرب‌المثل هنديبراي اينکه پيش روي قاضي نايستي، پشت سر قانون راه برو. ضرب‌المثل انگليسي

 
برچسب ها